Novinka o hasičskom výcviku spoločnosti

new1

20. novembra o 18:00, Uskutočnili sme výcvik požiarnych znalostí, protipožiarne aktivity, počiatočné štádium bolo zverejnené v dielni, pútavé bezpečnostné poznatky a varovný slogan, aktivita „bezpečnej výroby“ oficiálne otvorila oponu. Výcvik vedomostí o ochrane pred požiarmi podrobne vysvetľuje najmä zavedenie a používanie zariadení požiarnej ochrany, hasiace metódy a preventívne opatrenia, skryté nebezpečenstvo požiaru, všeobecné znalosti o núdzovej záchrannej činnosti a pod., S určitou mierou praktickosti a prevádzkyschopnosti. , rozšírila vedomosti zamestnancov o požiarnej ochrane. Aby som tieto vedomosti uplatnil v praxi, naučil som personál, ako ruka v ruke používať hasiace prístroje. 

Po výcviku som na otvorenom priestranstve továrne vykonal hasiaci prístroj suchého prášku. Pri prevádzke sa striedali morské panny všetkých oddelení, ktoré nakoniec zvládli používanie hasiacich prístrojov. Kombinácia teórie a praxe požiarneho výcviku a požiarneho výcviku zlepšila povedomie zamestnancov o schopnostiach požiaru a znižovanie rizika katastrof a spopularizovala požiarne vedomosti. V záujme spoločného budovania bezpečného výrobného prostredia sa zlepšením osobnej bezpečnosti zamestnancov dosiahol určitý efekt.

new1

Čas zverejnenia: 29. decembra 2020